Potpisivanje ugovora o certificiranju FEAL-ovog laboratorija za validaciju proizvoda (test centar)

Osnovna namjena laboratorija za validaciju proizvoda je kontrola kvalitete postojećih proizvoda kao i kontrola prilikom razvoja novih proizvoda

U tijeku su pregovori za potpisivanje ugovora o certificiranju FEAL-ovog laboratorija (test centra) od strane ift Rosenheima. Osnovna namjena laboratorija za validaciju proizvoda je kontrola kvalitete postojećih proizvoda kao i kontrola prilikom razvoja novih proizvoda. Laboratorij raspolaže sa opremom na kojoj je moguće vršiti ispitivanje proizvoda (prozora, vrata i fasada) na :

  • Zrakopropusnosti prema EN 12207/1026,ASTM 283-04 i prema 12153/12152
  • Vodonepropusnosti prema EN 12208/1027, ASTM 331-00  i prema 12155/12154 i
  • Opterećenja na udar vjetra EN 12210/12211, ASTM 330-02 i 12179/13116.

Rezultati ispitivanja mogu poslužiti u informativne svrhe kao i za dobivanje atestne  dokumentacije (certificiranjem od strane neovisnog instituta iz Njemačke  ift- Rosenheim bi se dobila ova mogućnost) koja može poslužiti prilikom izdavanja CE znaka za izvoz robe u EU.